Ambivalente stage Dublin

Stagiairs op deze post verrichten een grote variëteit aan taken: ze dragen bij aan de politieke rapportering van deze post, beantwoorden vragen van Belgen per telefoon of e-mail, bereiden bilaterale ontmoetingen van het posthoofd mee voor, helpen de consulaire dienst waar nodig, assisteren bij de organisatie van evenementen, brainstormen mee over posts op sociale media, ... Wij zoeken stagiairs voor opeenvolgende periodes: +- januari-maart, maart-mei en mei-juli, steeds van 10-12 weken. Voorwaarden: - De stagiair moet in het bezit zijn van ten minste een bachelordiploma, - dient Nederlands of Frans te spreken op moedertaalniveau, voldoende kennis te hebben van de andere landstaal en een goede kennis hebben van het Engels. - Enkel stages in kader van studies.

Sample Photo