Ambassade in Kinshasa (Alle stages op de ambassade zijn tijdelijk opgeschort)

INHOUD VAN DE STAGE: De stage op de ambassade bestaat uit het opvolgen en behandelen van administratieve, politieke, consulaire, ontwikkeling en/of economische dossiers door onderzoek, vertegenwoordiging en synthese opdrachten. Je volgt de actualiteit mee op en staat de diplomaten bij in hun werkzaamheden. Ook medewerking aan evenementen en communicatiestrategie horen tot jouw taken. De mogelijkheid zal ook worden geboden om zich te verdiepen in een dossier naar interesse. VOORWAARDEN: • Belgische nationaliteit; • Een Bachelor/Master volgen of gevolgd hebben; • Frans of Nederlands op moedertaalniveau en een goede kennis van de andere taal + Engels; • Een sterke en aantoonbare belangstelling hebben voor België, het buitenlands beleid, Afrika en/of de Democratische Republiek Congo; • Initiatief tonen; • Autonoom kunnen werken; • De stage is volledig onbezoldigd. Alle kosten van het verblijf worden door de stagiair gedragen (de heen- en terug vliegtuigticket en de visum inbegrepen), behalve de terbeschikkingstelling van een logement en de dagelijkse werkverplaatsingen van en naar de ambassade. De stagiair(e) dient zelf een geldige reisbijstands-/gezondheidsverzekering af te sluiten voor de stageperiode AANBOD: • De stage duurt 3 maanden. • Het werk is voltijds. PROCEDURE: Kandidaturen in te dienen tegen: • 30 juli voor de stage die aanvangt op 1 oktober • 30 september voor de stage die aanvangt op 1 januari • 31 december voor de stage die aanvangt op 1 april • 31 maart voor de stage die aanvangt op 1 juli (Er wordt geen stage georganiseerd tijdens de zomer van 2022) De Belgische ambassade in Kinshasa volgt voor aanwerving een gelijke kansenbeleid. We vragen u om volgende info : • een actueel curriculum vitae • een motivatiebrief in het Nederlands of in het Frans met vermelding van de gewenste periode van uw stage • Na evaluatie van uw dossier volgt een competitieve selectie met een telefonisch interview waarin zal gepeild worden naar motivatie, talenkennis en opleiding. CONTACT: kinshasa@diplobel.fed.be

Sample Photo