Stage Belgische Ambassade in Burundi

U zal in de politieke, ontwikkelingssamenwerking en consulaire diensten werkzaam zijn, naargelang uw interessegebied en de noden van de post. De stage bestaat eruit politieke, economische, ontwikkelingssamenwerking of administratieve dossiers op te volgen en vorm te geven. Dat door opzoekingswerk te verrichten, door de Ambassade extern te vertegenwoordigen en door rapporten te schrijven. U zal ook bijdragen aan de communicatie rond en promotie van België op sociale netwerksites en door events van de Ambassade in die zin te ondersteunen. Kandidaat stagiaires moeten getuigen van een bijzonder interesse voor België in het algemeen en ons buitenlands beleid in het bijzonder, alsook voor Burundi; van een zin voor pro-activiteit en van initiatief; uitstekende redactionele en samenvattende vaardigheden; een eerbaar, voorbeeldig en discreet gedrag tentoonstellen in lijn met de verwachtingen gesteld ten aanzien van medewerkers van een diplomatieke post alsook autonoom kunnen werken. U moet over de nodige middelen beschikken om uw logement en andere kosten te dragen tijdens deze stage (wij kunnen mogelijks gratis een woonst ter beschikking stellen), en de Burundese wetgeving inzake visa, vaccins etc. opvolgen. U dient eveneens een verzekeringsattest (ziekte, ongeval, repatriëring) kunnen voorleggen voor de periode dat u in Burundi aanwezig zult zijn. De stageaanvraag moet een motivatiebrief en CV bevatten, waarin u ook de periode aangeeft tijdens dewelke u wenst stage te lopen (andere data dan hetgeen hieronder gaat zijn mogelijk).

Sample Photo