Stage op de Ambassade van België in Havana

Je bent betrokken bij de dagelijkse werking van de ambassade. De stage bestaat uit het volgen en behandelen van politieke, economische en administratieve dossiers door middel van onderzoek, vertegenwoordiging, analyse en synthese. Je draagt ook bij aan de communicatie en promotie van België, onder andere via sociale media. Stagiairs moeten verplicht: • de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte hebben , bij voorkeur de Belgische; • bezig zijn aan een Masteropleiding of afgestudeerd; • een goede kennis (min. B2-niveau) van het Spaans hebben en van het Nederlands en/of Frans • een echte interesse voor België en zijn buitenlands beleid, evenals voor de landen van het rechtsgebied van de ambassade; • een gevoel voor initiatief hebben; • van enthousiasme, autonomie en discretie blijk geven, eervol en voorbeeldig gedrag vertonen, in overeenstemming met de verwachtingen van een diplomatieke vertegenwoordiging. •-voldoende middelen hebben om huisvesting en andere onkosten tijdens de stage te dekken; •voldoen aan de Cubaanse voorschriften met betrekking tot visa en vaccins, enz. voor de duur van de stage. Je moet ook bewijzen dat je voldoende verzekerd bent in geval van ziekte en ongelukken en in geval van repatriëring. De stageaanvraag moet volgende bijlagen bevatten: • een curriculum vitae; • een motivatiebrief waarin de gewenste stageperiode en je motivatie voor Havana wordt vermeld. De stage zal in het kader van een overeenkomst met de instelling van de stagiair plaatsvinden.

Sample Photo