Stage bij de PV van België bij de EU

We zijn op zoek naar een stagiair(e) ter ondersteuning van de begrotingsattaché bij de onderhandelingen van de jaarlijkse begroting en het meerjarig financieel kader. De stagiair(e) zal eveneens ondersteuning bieden voor de werkgroepen betreffende het statuut van de EU ambtenaar en de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie. De stagiair(e) zal instaan voor het voorbereiden en deelnemen aan werkgroepen en andere vergaderingen/evenementen, alsook het opstellen van nota’s en verslagen.

Sample Photo