Stageaanbod bij de Belgische Ambassade in Astana (februari – mei 2023)

U wordt betrokken bij de dagelijkse functionering van ons relatief klein team, dat bevoegd is voor drie Centraal-Aziatische landen: Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan. De stage betreft diplomatieke en consulaire activiteiten en omvat een reeks gevarieerde taken, zoals: - Het volgen en het verwerken van specifieke thematische dossiers (mensenrechten, economie, milieu, enz.), door middel van onderzoek, synthese oefeningen en representatieve activiteiten ; - Het opvolgen van de lokale media en rapporten over politieke ontwikkelingen in de drie landen van de jurisdictie. - Het bijwonen en het rapporteren over briefings, seminaries of conferenties die worden georganiseerd door het maatschappelijk middenveld, de autoriteiten of andere ambassades ; - Het bijdragen aan de goede werking van de consulaire afdeling van de post, met inbegrip van haar administratieve en logistieke taken ; - Het bijdragen aan de organisatie van evenementen ; - Het bijdragen aan de publieke diplomatie van de ambassade ; De kandidaten moeten aan de volgende vereisten voldoen : 1. De Belgische nationaliteit hebben; 2. Een grondige kennis hebben van één van de officiële landstalen (Frans of Nederlands) en een goede kennis van het Engels; 3. Kennis van Russisch of Kazachs is een troef; 4. De stage wordt verloopt in het kader van hogere studies (bachelor/master) ; 5. Interesse tonen in België en haar buitenlandsbeleid, alsook in de regio van Centraal-Azië; 6. Zin voor initiatief hebben, autonomie tonen en in team kunnen samenwerken. De sollicitaties moeten vóór 31 december 2022 worden ingediend per e-mail naar nur-sultan@diplobel.fed.be. Ze moeten een up-to-date curriculum vitae en een motivatie brief in het Nederlands of in het Frans bevatten. De geselecteerde kandidaat zal vóór midden januari 2023 worden gecontacteerd.

Sample Photo