Ambassade in Bangkok

De Ambassade biedt onbezoldigde stages aan van 3 volledige maanden waarvan 2 maanden in de diplomatieke (politiek/ economisch) en 1 maand in de consulaire afdeling. U zal worden ingeschakeld in de dagelijkse werking van de Ambassade. De politiek/economische stage bestaat uit het opvolgen en behandelen van administratieve, politieke en economische dossiers door onderzoek, vertegenwoordiging en synthese opdrachten. U draagt eveneens bij tot het organiseren van evenementen en promoot België via sociale media. Bij de consulaire afdeling zal u de medewerkers bijstaan in hun administratieve en logistieke taken en u zal betrokken worden bij de consulaire bijstand aan Belgen in het buitenland. • Kandidaten moeten: de Belgische nationaliteit bezitten; • een Bachelor/Master volgen; • een grondige kennis bezitten van het Nederlands, Frans en Engels; • een sterke belangstelling hebben in België, zijn buitenlandsbeleid en Zuidoost Azië; • initiatief tonen; • autonoom kunnen werken. • Kandidaturen moeten gestuurd worden vóór: • 31 maart voor stages die aanvangen in september of oktober; • 30 juni voor stages die aanvangen in december of januari; • 31 oktober voor stages die aanvangen in april of mei; • 31 december voor stages die starten in juli • We vragen u om volgende info : • een actuele curriculum vitae • een motivatiebrief in het Nederlands of het Frans met vermelding van de gewenste periode van uw stage • Na evaluatie van uw dossier volgt een competitieve selectie door een telefonisch interview waarin zal gepeild worden naar motivatie, talenkennis, opleiding en voorkomen. Contact: bangkok@diplobel.fed.be

Sample Photo