Stage aan de Ambassade te Bern

De ambassade biedt de kans om: - zich een beeld te vormen over de werking van de ambassade en deel te nemen aan verschillende activiteiten, - de actualiteit in Zwitserland en Liechtenstein mee op te volgen; - een aantal voor de ambassade relevante onderwerpen van politieke en/of economische aard verder uit te diepen (eventueel in het kader van een eindwerk of opdracht); - te functioneren in een dynamisch team, - bij te dragen aan de activiteiten van de publieke diplomatie van de ambassade; - punctuele administratieve taken uit te voeren; - verslagen, samenvattingen en analyses te schrijven; - te netwerken; De ambassade zoekt kandidaten met: - minstens een bachelorsdiploma; - één nationale taal als moedertaal, een gedegen kennis van een tweede landstaal, een goede kennis van het Engels en bij voorkeur ook van de derde landstaal; - een sterke belangstelling voor het buitenlands beleid van België en specifiek de relaties met Zwitserland en Liechtenstein; - zin voor initiatief en die zowel autonoom als in team kunnen werken. De kandidaturen (een motivatiebrief + curriculum vitae ) dienen gestuurd te worden aan Bern@diplobel.fed.be

Sample Photo