Disclaimer

De persoonlijke gegevens die je meedeelt aan de FOD Buitenlandse Zaken zullen behandeld worden conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

In het kader van deze wet, beschik je over een informatierecht, een recht op toegang, een recht op herziening en een recht van verwijdering met betrekking tot je persoonsgegevens.

Indien je je rechten wenst te doen gelden, moet je je richten tot de FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Bijstand aan Belgen in het buitenland (C1.1), Karmelietenstraat 15 te 1000 Brussel, C1mail@diplobel.fed.be.

Ook beschik je over het recht om een beroep bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan te tekenen, indien je van oordeel bent dat je rechten niet geëerbiedigd werden.

De door jou meegedeelde gegevens zullen 2 weken na de opgegeven einddatum van je verblijf in het buitenland automatisch verwijderd worden.