Hier vind je de stages die momenteel worden aangeboden bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het hoofdbestuur in Brussel:
Sample Photo

Stageaanbod bij de Belgische Ambassade in Astana (februari – mei 2023)

De Belgische Ambassade in Astana verwelkomt een stagiair voor een onbetaalde stage van maximum 3 maanden, vanaf 15 februari 2023 tot 15 mei 2023.


Sample Photo

Ambivalente stage Dublin

Gevarieerd takenpakket dat stagiairs laat proeven van alle domeinen waarin deze Ambassade actief is.


Sample Photo

Stage op de Ambassade van België in Havana

De Belgische ambassade in Havana, bevoegd voor Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek, biedt onbetaalde stages aan van maximaal 3 maanden tijdens 2023.


Sample Photo

Stage bij het Diplomatiek Bureau te Pristina

Het Diplomatiek Bureau van België te Pristina verdedigt de Belgische belangen in Kosovo, onder het gezag van de Ambassade van België te Sofia. Kosovo is een jong land waar er nog veel uitdagingen zijn (o.a. de economische ontwikkeling, de relaties met de buurlanden en de Euro-Atlantische integratie) en er is een belangrijke internationale aanwezigheid (NAVO, EU, OVSE, VN).


Sample Photo

Stage bij de Ambassade te Tunis

De ambassade van België in Tunis biedt een onbezoldigde stageplaats aan voor een periode van minimum twee en maximum drie maand, normaal gezien tijdens de volgende periodes: september – november, januari – maart, april – juni.


Sample Photo

Ambassade in Kinshasa (Alle stages op de ambassade zijn tijdelijk opgeschort)

De Belgische ambassade in Kinshasa biedt onbezoldigde stageplaatsen (telkens 1) aan voor jonge universitairen en afgestudeerden voor een periode van 3 (volledige) maanden.


Sample Photo

Stage op de Ambassade / PV in Wenen

De Ambassade / Permanente Vertegenwoordiging is op zoek naar een stagiair(e) voor het eerste semester van 2023. De stage beslaat een periode tussen 2 en 4 maanden.


Sample Photo

Stage op de Ambassade in Kuala Lumpur

De Ambassade van België te Kuala Lumpur verwelkomt onbetaalde stagiair(e) in 2023.


Sample Photo

Stage Ambassade Berlijn

Onbezoldigde stageplaats van 3 maanden op de politieke afdeling van de Belgische ambassade in Berlijn.


Sample Photo

Ambassade in Bangkok

De Ambassade van België in Bangkok biedt onbezoldigde stages aan van 3 volledige maanden waarvan 2 maanden in de diplomatieke (politiek/ economisch) en 1 maand in de consulaire afdeling.