Hier vind je de stages die momenteel worden aangeboden bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het hoofdbestuur in Brussel:
Sample Photo

Stage op de Ambassade te Pretoria

De Ambassade van België te Pretoria verwelkomt studenten hoger onderwijs (minstens bachelor diploma) of recent-afgestudeerden voor een onbezoldigde stage van maximum 3 maanden. De stage staat los van je opleiding of onderwijsinstelling. Stagiairs worden betrokken bij politieke, economische, administratieve en publieke diplomatie. Contact: pretoria@diplobel.fed.be.


Sample Photo

Stage op het Consulaat-generaal te Atlanta

We bieden onbetaalde stagemogelijkheden aan gedurende het hele jaar, voor een periode van een tot drie maanden. Stagiairs worden zowel betrokken bij consulaire zaken als bij economische en publieke diplomatie. Vanaf juni 2020.


Sample Photo

Stage op de Ambassade van België te Buenos Aires

De Ambassade van België te Buenos Aires biedt onbetaalde stagemogelijkheden voor een periode van drie maanden gedurende het hele jaar.


Sample Photo

Ambassade van België in Washington D.C.

De Ambassade biedt onbezoldigde stages aan van 3 maanden op de politieke, economische, consulaire en ‘public diplomacy’ afdelingen.


Sample Photo

Stage op de Ambassade van België in Praag

De Belgische ambassade in Praag is op zoek naar stagiaires voor een onbetaalde stage van 3 maanden in 2020 op de politieke/consulaire of economische afdeling. De volgende periode start op 15 januari 2020.


Sample Photo

Stages in de PV/Ambassade in Wenen

De Ambassade /Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Internationale Organisaties in Wenen biedt stagemogelijkheden voor jonge universitairen en afgestudeerden. De Permanente Vertegenwoordiging/Ambassade garandeert dat de stage-opdrachten interessant en gevarieerd zullen zijn. Stagiair(e)s krijgen, als deel van het Permanente Vertegenwoordiging/Ambassade-team een unieke kans om zeer gevarieerde ervaring op te doen op zowel multilateraal alsook bilateraal vlak. De stages vinden plaats in tijdsblokken van 3 maanden die beginnen op 1 januari 2019. Deze periode geeft u de tijd voor inwerking en voor een goed begrip van zowel de multilaterale alsook bilaterale activiteiten. Kandidaten dienen een aanvraagdossier in met volgende documenten: een curriculum vitae en een motivatiebrief waarin de stagiair de gewenste periode aangeeft.


Sample Photo

Stage op de Ambassade in Kuala Lumpur

De Ambassade van België te Kuala Lumpur verwelkomt onbetaalde stagiair(e)s voor de periode juli - december 2020.


Sample Photo

Stages op de PV in Geneve

De Permanente Vertegenwoordiging zoekt twee stagairs voor een periode van 9 weken (van 8/10 tem 7/12/2018) in de mensenrechtensector.


Sample Photo

Stage bij PV van België bij de OVSE (Wenen) januari-april

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de OVSE in Wenen biedt een beperkt aantal stagemogelijkheden voor jonge universitairen en afgestudeerden. Stagiair(e)s draaien mee in het dagelijks werk van de Permanente Vertegenwoordiging en krijgen een unieke kans om ervaring op te doen in een multilaterale omgeving. De stagiaires zullen worden ingezet in de voorbereiding van de Ministeriële Raad van de OVSE in december.


Sample Photo

Stage Ambassade Berlijn

Onbezoldigde stageplaats van 3 maanden op de politieke afdeling van de Belgische ambassade in Berlijn.


Sample Photo

Ambassade in Bangkok

De Ambassade van België in Bangkok biedt onbezoldigde stages aan van 3 volledige maanden waarvan 2 maanden in de diplomatieke (politiek/ economisch) en 1 maand in de consulaire afdeling. Stagemogelijkheden vanaf juli 2020.


Sample Photo

Stage in New York (Permanente Vertegenwoording van België bij de VN)

3 maanden onbetaalde stagemogelijkheden voor jonge universitairen. Een unieke kans om ervaring op te doen in een multilaterale omgeving!


Sample Photo

Stage in Brasilia

Functie van ondersteuning van zowel de diplomatieke als consulaire diensten