Hier vind je de stages die momenteel worden aangeboden bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het hoofdbestuur in Brussel:
Sample Photo

Stage Belgische Ambassade in Burundi

U zal in de politieke, ontwikkelingssamenwerking en consulaire diensten werkzaam zijn, naargelang uw interessegebied en de noden van de post. De stage bestaat eruit politieke, economische, ontwikkelingssamenwerking of administratieve dossiers op te volgen en vorm te geven. Dat door opzoekingswerk te verrichten, door de Ambassade extern te vertegenwoordigen en door rapporten te schrijven. U zal ook bijdragen aan de communicatie rond en promotie van België op sociale netwerksites en door events van de Ambassade in die zin te ondersteunen. Kandidaat stagiaires moeten getuigen van een bijzonder interesse voor België in het algemeen en ons buitenlands beleid in het bijzonder, alsook voor Burundi; van een zin voor pro-activiteit en van initiatief; uitstekende redactionele en samenvattende vaardigheden; een eerbaar, voorbeeldig en discreet gedrag tentoonstellen in lijn met de verwachtingen gesteld ten aanzien van medewerkers van een diplomatieke post alsook autonoom kunnen werken. U moet over de nodige middelen beschikken om uw logement en andere kosten te dragen tijdens deze stage (wij kunnen mogelijks gratis een woonst ter beschikking stellen), en de Burundese wetgeving inzake visa, vaccins etc. opvolgen. U dient eveneens een verzekeringsattest (ziekte, ongeval, repatriëring) kunnen voorleggen voor de periode dat u in Burundi aanwezig zult zijn. De stageaanvraag moet een motivatiebrief en CV bevatten, waarin u ook de periode aangeeft tijdens dewelke u wenst stage te lopen (andere data dan hetgeen hieronder gaat zijn mogelijk).


Sample Photo

Stage bij de PV in NAVO

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de NAVO biedt onbezoldigde stageplaatsen aan voor een periode van vijf maanden van februari-juni en september-januari.


Sample Photo

Stage op de Ambassade van België te Buenos Aires

De Ambassade van België te Buenos Aires biedt onbetaalde stagemogelijkheden voor een periode van drie maanden gedurende het hele jaar.


Sample Photo

Ambassade van België in Washington D.C.

De Ambassade biedt onbezoldigde stages aan van 3 maanden op de politieke, economische, consulaire en ‘public diplomacy’ afdelingen.


Sample Photo

Stage op de Ambassade van België in Praag

De Belgische ambassade in Praag is op zoek naar stagiaires voor een onbetaalde stage van 3 maanden in 2020 op de politieke/consulaire of economische afdeling. De volgende periode start op 15 januari 2020.


Sample Photo

Stages in de PV/Ambassade in Wenen

De Ambassade /Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Internationale Organisaties in Wenen biedt stagemogelijkheden voor jonge universitairen en afgestudeerden. De Permanente Vertegenwoordiging/Ambassade garandeert dat de stage-opdrachten interessant en gevarieerd zullen zijn. Stagiair(e)s krijgen, als deel van het Permanente Vertegenwoordiging/Ambassade-team een unieke kans om zeer gevarieerde ervaring op te doen op zowel multilateraal alsook bilateraal vlak. De stages vinden plaats in tijdsblokken van 3 maanden die beginnen op 1 januari 2019. Deze periode geeft u de tijd voor inwerking en voor een goed begrip van zowel de multilaterale alsook bilaterale activiteiten. Kandidaten dienen een aanvraagdossier in met volgende documenten: een curriculum vitae en een motivatiebrief waarin de stagiair de gewenste periode aangeeft.


Sample Photo

Stage aan de Ambassade te Bern

De Ambassade van België in Bern verwelkomt een onbetaalde stagiair(e) voor een periode van drie maand vanaf december 2020.


Sample Photo

Stage Ambassade Berlijn

Onbezoldigde stageplaats van 3 maanden op de politieke afdeling van de Belgische ambassade in Berlijn.


Sample Photo

Ambassade in Bangkok

Wegens Covid-19 nemen de posten geen stagiairs aan tot nader order. De Ambassade van België in Bangkok biedt onbezoldigde stages aan van 3 volledige maanden waarvan 2 maanden in de diplomatieke (politiek/ economisch) en 1 maand in de consulaire afdeling. Stagemogelijkheden vanaf juli 2020.


Sample Photo

Stage in New York (Permanente Vertegenwoording van België bij de VN)

3 maanden onbetaalde stagemogelijkheden voor jonge universitairen. Een unieke kans om ervaring op te doen in een multilaterale omgeving!


Sample Photo

Stage in Brasilia

Functie van ondersteuning van zowel de diplomatieke als consulaire diensten