Hier vind je de stages die momenteel worden aangeboden bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het hoofdbestuur in Brussel:
Sample Photo

Een stage (okt-dec 2021) bij de ambassade van België in Noorwegen en IJsland? Doen!

Interesse in een stage in een dynamische ambassade? En dit alles in een prachtig land om te ontdekken? Wij bieden de mogelijkheid voor een onbetaalde stage voor een periode van 3 maanden van oktober-december 2021. U zal volwaardig mee kunnen draaien en vertrouwd raken met zowel het diplomatieke als consulaire werk in een buitenlandse post.


Sample Photo

Stage Belgische Ambassade in Burundi

U zal in de politieke, ontwikkelingssamenwerking en consulaire diensten werkzaam zijn, naargelang uw interessegebied en de noden van de post. De stage bestaat eruit politieke, economische, ontwikkelingssamenwerking of administratieve dossiers op te volgen en vorm te geven. Dat door opzoekingswerk te verrichten, door de Ambassade extern te vertegenwoordigen en door rapporten te schrijven. U zal ook bijdragen aan de communicatie rond en promotie van België op sociale netwerksites en door events van de Ambassade in die zin te ondersteunen. Kandidaat stagiaires moeten getuigen van een bijzonder interesse voor België in het algemeen en ons buitenlands beleid in het bijzonder, alsook voor Burundi; van een zin voor pro-activiteit en van initiatief; uitstekende redactionele en samenvattende vaardigheden; een eerbaar, voorbeeldig en discreet gedrag tentoonstellen in lijn met de verwachtingen gesteld ten aanzien van medewerkers van een diplomatieke post alsook autonoom kunnen werken. U moet over de nodige middelen beschikken om uw logement en andere kosten te dragen tijdens deze stage (wij kunnen mogelijks gratis een woonst ter beschikking stellen), en de Burundese wetgeving inzake visa, vaccins etc. opvolgen. U dient eveneens een verzekeringsattest (ziekte, ongeval, repatriëring) kunnen voorleggen voor de periode dat u in Burundi aanwezig zult zijn. De stageaanvraag moet een motivatiebrief en CV bevatten, waarin u ook de periode aangeeft tijdens dewelke u wenst stage te lopen (andere data dan hetgeen hieronder gaat zijn mogelijk).


Sample Photo

Stage bij de PV in NAVO

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de NAVO biedt onbezoldigde stageplaatsen aan voor een periode van vijf maanden van februari-juni en september-januari.


Sample Photo

Stage op de Ambassade van België in Praag

De Belgische ambassade in Praag is op zoek naar stagiaires voor een onbetaalde stage van 3 maanden in 2020 op de politieke/consulaire of economische afdeling. De volgende periode start op 15 januari 2020.


Sample Photo

Stage aan de Ambassade te Bern

De Ambassade van België in Bern verwelkomt een onbetaalde stagiair(e) voor een periode van drie maand vanaf maart 2021.


Sample Photo

Stage Ambassade Berlijn

Onbezoldigde stageplaats van 3 maanden op de politieke afdeling van de Belgische ambassade in Berlijn.


Sample Photo

Ambassade in Bangkok

Wegens de huidige inreisbeperkingen voor Thailand, kan de post momenteel geen stagiaires uit België aanvaarden. Zodra mogelijk, biedt de Ambassade van België in Bangkok onbezoldigde stages aan van 3 volledige maanden waarvan 2 maanden in de diplomatieke (politiek/ economisch) en 1 maand in de consulaire afdeling.


Sample Photo

Stage Ambassade Rome

De Ambassade van België in Rome verwelkomt twee onbetaalde universitaire stagiairs voor een periode van drie maanden. L’Ambassade de Belgique à Rome souhaite accueillir deux stagiaires universitaires non rémunérés pour une période de trois mois.


Sample Photo

Stage in New York (Permanente Vertegenwoording van België bij de VN)

3 maanden onbetaalde stagemogelijkheden voor jonge universitairen. Een unieke kans om ervaring op te doen in een multilaterale omgeving!