Stage Ambassade Rome

Stagiair 1/Stagiaire 1: -opvolging van de politieke –en economische situatie van Italië -opvolging relatie Italië en de EU -bijwonen van vergaderingen van de VN-instellingen in Rome (FAO,WFP,IFAD) -voorbereiding en begeleiding van officiële bezoeken -actualisatie landenfiches en thematische dossiers -kennis van het Italiaans is noodzakelijk. -Suivre la situation politique et économique de l’Italie -Suivre la relation Italie/Union Européenne -Assister aux réunions des institutions onusiennes à Rome (FAO, WFP, IFAD) -Préparation et accompagnement de visites officielles -Actualisation des fiches-pays et des dossiers thématiques -Connaissance de l'italien est nécessaire. Stagiair 2/Stagiaire 2: -opvolging van consulaire materies (internationaal privaatrecht en burgerrecht) -bijstand aan landgenoten -nationaliteitsdossier en burgerlijke stand -kennis van het Italiaans is noodzakelijk. -Suivi des matières consulaires (droit privé international et droit civil) -Assistance aux compatriotes -Dossiers en matière de nationalité et d’état civil -Connaissance de l'italien est nécessaire. Indien interesse graag motivatiebrief en uitgebreid cv te sturen aan frank.carruet@diplobel.fed.be Si vous marquez votre intérêt, merci d’adresser une lettre de candidature motivée et un CV détaillé à frank.carruet@diplobel.fed.be

Sample Photo