Stage Seoel

De Belgische Ambassade in Seoul biedt onbezoldigde stages aan van 2 à 3 maanden. Kandidaten moeten de Belgische nationaliteit bezitten • een Master volgen of gevolgd hebben • een grondige kennis bezitten van het Nederlands, Frans en Engels • een echte interesse tonen voor België en zijn buitenlands beleid • zin voor initiatief hebben, over een uitstekende schrijfvaardigheid, synthese- en analysecapaciteit beschikken - U zal worden ingeschakeld in de dagelijkse werking van de Ambassade. De politiek/economische stage bestaat uit het opvolgen en behandelen van administratieve, politieke en economische dossiers door onderzoek, vertegenwoordiging en synthese opdrachten. Bij de consulaire afdeling krijgt u administratieve en logistieke taken. In de sectie ‘public diplomacy’ draagt u bij tot het organiseren van evenementen en promoot u België via sociale media. Deze stage kan samenvallen met het schrijven van een thesis of proefschrift dat relevant is voor onze ambassade. • Geen stages tijdens de zomerperiode! We vragen u om volgende info : • een curriculum vitae • een motivatiebrief met vermelding van de gewenste periode van uw stage • Na evaluatie van uw dossier volgt een selectie door een interview waarin zal gepeild worden naar motivatie, talenkennis, opleiding en presentatie. Contact: seoul@diplobel.fed.be

Sample Photo