Ambassade van België in Washington D.C.

De Ambassade biedt onbezoldigde stages aan van 3 maanden op de politieke, economische, consulaire en ‘public diplomacy’ afdelingen. Kandidaten moeten de Belgische nationaliteit bezitten • een Bachelor/Master volgen of gevolgd hebben; of voor administratieve taken: een Hogeschool opleiding volgen of gevolgd hebben • een grondige kennis bezitten van het Nederlands, Frans en Engels • een onberispelijk voorkomen hebben en discretie, enthousiasme en motivatie tonen. U zal worden ingeschakeld in de dagelijkse werking van de Ambassade. De politiek/economische stage bestaat uit het opvolgen en behandelen van administratieve, politieke en economische dossiers door onderzoek, vertegenwoordiging en synthese opdrachten. Bij de consulaire afdeling krijgt u administratieve en logistieke taken. De stagiair ‘public diplomacy’ draagt bij tot het organiseren van evenementen en promoot België via sociale media. Uiterste datum voor het indienen van het dossier: • 31 maart voor stages die aanvangen in september of oktober • 30 juni voor stages die starten vanaf januari • 31 oktober voor stages die aanvangen in april of mei. Geen zomerstage op de pol/eco afdeling! We vragen u om volgende info : • een curriculum vitae • een motivatiebrief met vermelding van de gewenste periode van uw stage • een aanbevelingsbrief ondertekend door een professor • een samenvatting van uw paper of thesis (voor pol/eco afdeling) • Na evaluatie van uw dossier volgt een competitieve selectie door een interview waarin zal gepeild worden naar motivatie, talenkennis, opleiding en presentatie. Contact: washington@diplobel.fed.be

Sample Photo