Stage in Brasilia

De stage heeft steeds als doel de stagiair een goede kijk te geven op de werking van een Ambassade en hem of haar in te schakelen in verschillende activiteiten. Het gaat dan over ondermeer administratief werk, consulaire ondersteuning, organisatie van activiteiten van publieke diplomatie (hierin begrepen het beheer van de sociale media), bijwonen van vergaderingen en conferenties en hierover verslagen maken. Daarnaast wordt aan de stagiair ook een transversale taak gegeven (bijv. opstellen van een dossier over een Braziliaanse deelstaat), waaraan hij of zij tijdens de stage kan werken. De kennis van het Portugees is belangrijk in Brazilië. De inzetbaarheid van stagairs die geen basisnoties van deze taal hebben is uiteraard kleiner dan voor zij die wel op zijn minst een zekere passieve kennis hebben.

Sample Photo