Hier finden Sie die zurzeit beim Föderalen Dienst Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit ausgeschriebenen Praktika.
Sample Photo

Stage in Jakarta - juli tot september 2019

De Ambassade van België in Jakarta verwelkomt onbetaalde stagiaires voor een periode van maximaal drie maanden. De stage bestaat vooral uit het opvolgen en behandelen van politieke en economische thema’s, alsook activiteiten van vertegenwoordiging, zoals het organiseren van evenementen. De nadruk wordt ook gelegd op een volledige integratie in de dagelijkse werking van de Ambassade.


Sample Photo

Stage Ambassade Zagreb

De Belgische ambassade in Zagreb is op zoek naar een stagiaire voor een onbetaalde stage van 10 weken (van 6.08.2019 tot 11.10.2019) op de politieke / economische en consulaire afdelingen.


Sample Photo

Ambassade van België in Washington D.C.

De Ambassade biedt onbezoldigde stages aan van 3 maanden op de politieke, economische, consulaire en ‘public diplomacy’ afdelingen.


Sample Photo

Stage op de Ambassade in Kuala Lumpur

De Ambassade van België te Kuala Lumpur verwelkomt onbetaalde stagiair(e)s voor de periode september - december 2019.


Sample Photo

Praktikum in der Belgischen Botschaft in Berlin

Die Belgische Botschaft in Berlin hat momentan unbezahlte Praktikumsplätze in ihrer politischen Abteilung mit einer Dauer von 3 Monate zu vergeben.


Sample Photo

Ambassade in Bangkok (consulaire sectie)

De Ambassade van België in Bangkok verwelkomt onbetaalde stagiaires voor een periode van maximaal drie maanden. De stagiair dient hulp te verlenen aan het consulaire gedeelte.


Sample Photo

Ambassade in Bangkok (diplomatieke sectie)

De Ambassade van België in Bangkok biedt onbezoldigde stages aan van 3 maanden op de diplomatieke (politiek/economische) afdeling. U zal worden ingeschakeld in de dagelijkse werking van de Ambassade.


Sample Photo

Stage Ambassade Rome

De Ambassade van België in Rome verwelkomt twee onbetaalde universitaire stagiairs voor een periode van drie maanden. L’Ambassade de Belgique à Rome souhaite accueillir deux stagiaires universitaires non rémunérés pour une période de trois mois.


Sample Photo

Stage in New York (Permanente Vertegenwoording van België bij de VN)

3 maanden onbetaalde stagemogelijkheden voor jonge universitairen. Een unieke kans om ervaring op te doen in een multilaterale omgeving!


Sample Photo

Stage in Brasilia

Functie van ondersteuning van zowel de diplomatieke als consulaire diensten