Hier finden Sie die zurzeit beim Föderalen Dienst Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit ausgeschriebenen Praktika.
Sample Photo

Stage Ambassade Canberra - Prinselijke missie 2023

Aanbod voor een onbezoldigde stageplaats op de Belgische Ambassade in Canberra (Australië) gedurende de maanden augustus-september-oktober 2023. Dit in het kader van de Prinselijke handelsmissie naar Australië in oktober 2023 o.l.v. Prinses Astrid.


Sample Photo

Stage bij de ambassade van België in Riyadh

De stage bij de ambassade biedt de kans om: - zich een beeld te vormen over de werking van de ambassade en deel te nemen aan verschillende activiteiten, - de actualiteit in Saoedi-Arabië, Yemen en Oman mee op te volgen; - een aantal voor de ambassade relevante onderwerpen van politieke en/of economische aard verder uit te diepen (eventueel in het kader van een eindwerk of opdracht); - te functioneren in een dynamisch team, - bij te dragen aan de activiteiten van de publieke diplomatie van de ambassade; - punctuele administratieve taken uit te voeren; - verslagen, samenvattingen en analyses te schrijven; - te netwerken. De ambassade zoekt kandidaten: - met minstens een bachelorsdiploma; - die Belg zijn, of Europees burger met specifieke link met België (bv. gestudeerd in België) ; - die verbonden zijn aan een onderwijsinstelling (gedurende de volledige duur van de stage). - die één nationale taal als moedertaal hebben, en een gedegen kennis van het Frans alsook een goede kennis van het Engels; - met een sterke belangstelling voor het buitenlands beleid van België; - met zin voor initiatief en die zowel autonoom als in team kunnen werken. - die in hun eigen benodigdheden kunnen voorzien tijdens de periode van de stage. De kandidaturen (een sollicitatiebrief met motivatie en indicatie van de gewenste periode + curriculum vitae) dienen ingediend te worden via eStage.


Sample Photo

Stage bij het consulaat-generaal van België in Montreal

Details De stage heeft tot doel de stagiair een overzicht te geven van het multidimensionele optreden van het consulaat-generaal en hem/haar te betrekken bij de verschillende activiteiten ervan. Dit omvat het volgen van economische diplomatie en actuele politieke kwesties in Quebec, Canada en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). Behoudens beperkingen in verband met de COVID-19 pandemie kan de stagiair worden verzocht deel te nemen aan vergaderingen, conferenties en bijeenkomsten van economische, politieke, culturele of academische actoren. Het schrijven van verslagen en achtergrondnota's behoort tot de taken, evenals het bijdragen aan de externe communicatie en publieke diplomatie van de functie. Ten slotte is de ondersteuning van consulaire werkzaamheden een belangrijk onderdeel van de stage, aangezien Montreal een post is waar de consulaire activiteiten intensief en gevarieerd zijn (paspoorten, visa, nationaliteit en burgerlijke stand, legalisaties, enz.)


Sample Photo

Stage op het Consulaat-Generaal te New York

Het Consulaat-Generaal van België zoekt stagiaires voor de periode mei/juni/juli 2023 en oktober/november/december 2023 (voor een periode van 1 tot 3 maanden).


Sample Photo

Stage op de Ambassade van België in Washington D.C. (herfst 2023)

De ambassade in Washington DC biedt een onbezoldigde stage van ongeveer 3 maanden aan op de politieke, economische en consulaire afdelingen.


Sample Photo

Stage op de Ambassade van België in Havana

De Belgische ambassade in Havana, bevoegd voor Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek, biedt onbetaalde stages aan van maximaal 3 maanden tijdens 2023.


Sample Photo

Stage bij het Diplomatiek Bureau te Pristina

Het Diplomatiek Bureau van België te Pristina verdedigt de Belgische belangen in Kosovo, onder het gezag van de Ambassade van België te Sofia. Kosovo is een jong land waar er nog veel uitdagingen zijn (o.a. de economische ontwikkeling, de relaties met de buurlanden en de Euro-Atlantische integratie) en er is een belangrijke internationale aanwezigheid (NAVO, EU, OVSE, VN).


Sample Photo

Consulaat Generaal in Atlanta zoekt stagiair(e)

Het Consulaat Generaal biedt onbezoldigde stages aan van 3 maanden in economische, consulaire en ‘public diplomacy’ materie.


Sample Photo

Stage bij de Ambassade te Tunis

De ambassade van België in Tunis biedt een onbezoldigde stageplaats aan voor een periode van minimum twee maand.


Sample Photo

Ambassade in Kinshasa (Alle Praktika an der Botschaft sind vorübergehend ausgesetzt)

De Belgische ambassade in Kinshasa biedt onbezoldigde stageplaatsen (telkens 1) aan voor jonge universitairen en afgestudeerden voor een periode van 3 (volledige) maanden.


Sample Photo

Stage bij de PV in NAVO

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de NAVO biedt onbezoldigde stageplaatsen aan voor een periode van vijf maanden van begin februari tot juni en begin september tot januari.


Sample Photo

Stage bij PV van België bij de OVSE (Wenen) in het kader van een opleiding

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de OVSE in Wenen biedt een stageplaats aan voor jonge universitairen in het kader van hun opleiding. De stagiair(e) draait mee in het dagelijks werk van de Permanente Vertegenwoordiging en krijgt een unieke kans om ervaring op te doen in een multilaterale omgeving. De stagiair(e) zijn voornamelijk belast met het voorbereiden van dossiers, het bijwonen en opvolgen van vergaderingen en de rapportering over de vergaderingen. Een relevante universitaire opleiding is belangrijk. Een goede kennis van de Belgische landstalen en het Engels is een troef. De stages duurt minimum 3 maanden vanaf midden april. Deze stages worden niet vergoed en vinden plaats in het kader van studies, en zijn in principe voorbehouden aan onderdanen van de Europese Unie. D e Permanente Vertegenwoordiging volgt voor aanwerving een gelijkekansenbeleid.


Sample Photo

Praktikum in der Belgischen Botschaft in Berlin

Die Belgische Botschaft in Berlin hat momentan unbezahlte Praktikumsplätze in ihrer politischen Abteilung mit einer Dauer von 3 Monate zu vergeben.


Sample Photo

Ambassade in Bangkok

De Ambassade van België in Bangkok biedt onbezoldigde stages aan van 3 volledige maanden waarvan 2 maanden in de diplomatieke (politiek/ economisch) en 1 maand in de consulaire afdeling.


Sample Photo

Stage Ambassade van België te Rome – Quirinaal

De Belgische Ambassade te Rome is op zoek naar 2 stagiairs (1 voor bilaterale zaken en 1 voor multilaterale zaken) voor een onbetaalde stage van min. 3 maanden.