Hier vind je de stages die momenteel worden aangeboden bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het hoofdbestuur in Brussel:
Sample Photo

De FOD biedt momenteel geen stages aan.

Gezien de verstrengde corona maatregelen is het stageaanbod tijdelijk opgeschort.