Archiefmedewerker

Bent U geïnteresseerd in een vrijwillige stage op het gebied van archivistiek? De FOD zoekt kandidaten om mee te helpen bij het selecteren, ordenen, inventariseren en overbrengen van ongeveer 4 strekkende kilometer historisch archief van Ontwikkelingssamenwerking. De operatie wordt ter plaatse gecoördineerd door een ervaren archivaris van het Rijksarchief. Een gepubliceerde selectielijst en andere, door het Rijksarchief of de Archiefdienst van de FOD opgestelde zoekinstrumenten dienen daarbij als uitgangspunt. Bijkomende inlichtingen over de inhoud van deze stage kunnen verkregen worden bij dhr. Alain Gérard, verantwoordelijke van de dienst Archief van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Telefoon : 02/501.81.03; e-mail : alain.gerard@diplobel.fed.be) of bij dhr. Luis Angel Bernardo y Garcia, archivaris bij het Rijksarchief en verantwoordelijke voor het selecteren, ordenen, inventariseren en overbrengen van de historische archieven de FOD naar het Rijksarchief (Telefoon : 02/274.15.00; e-mail : luis_angel.bernardo_y_garcia@arch.be) of Johan Van hove HR Business Partner 0475 53 53 71.

Sample Photo